• Circular Xaneiro 2018

    REGULARIZACION DE CUOTAS PARA 2018   Un ano máis, non  vamos a facer nengún incremento automático de cuotas para o 2.018, a pesar de que o contrato de prestación de servizos si o permite. Como xa fixemos  en outras ocasións, vamos a regularizar as cuotas en función da carga  de traballo e da responsabilidade económica […]
    Ler mais

Os seus trámites levados con total garantía

Asesoría Bieito leva desde 1989 asesorando e orientando ás empresas do país, acumulando unha grande experiencia en todo tipo de procesos de tramitación, planificación estratéxica e asesoría contable.

homepage-bieito-homepage-bieito_13

Axudas e subvencións

Informamos e solicitamos as subvencións para as actividades e proxectos das empresas e profesionais.

homepage-bieito-homepage-bieito_19

Nóminas e seguros sociais

Confeccionamos contratos e nómias de traballadores, boletíns de cotizacións á Seguridade Social, así coma calquera outra xestión de recursos humanos.

Herdanzas

Herdanzas e legalizacións

Plantexamos herdanzas, liquidamos sucesións e adxudicacións de herdanzas, así como a legalizacións de propiedades, explotacións e negocios.

homepage-bieito-homepage-bieito_17

Altas de empresas e profesionais

Estudamos, asesoramos e tramitamos a creación de empresas e profesionais nos réximes máis acaídos para os seus emprendedores ou promotores tanto na AEAT como nos demais organismos das distintas administracións.