homepage-bieito-homepage-bieito_13

Axudas e subvencións

Informamos e solicitamos as subvencións para as actividades e proxectos das empresas e profesionais.

Herdanzas

Herdanzas e legalizacións

Plantexamos herdanzas, liquidamos sucesións e adxudicacións de herdanzas, así como a legalizacións de propiedades, explotacións e negocios.

homepage-bieito-homepage-bieito_19

Nóminas e seguros sociais

Confeccionamos contratos e nómias de traballadores, boletíns de cotizacións á Seguridade Social, así coma calquera outra xestión de recursos humanos.

homepage-bieito-homepage-bieito_17

Altas de empresas e profesionais

Estudamos, asesoramos e tramitamos a creación de empresas e profesionais nos réximes máis acaídos para os seus emprendedores ou promotores tanto na AEAT como nos demais organismos das distintas administracións.