Todas as publicacións en Categoría

Novas

RECORDATORIO: Declaracion de bens e dereitos no estranxeiro

image_print

Durante os meses de xaneiro, febreiro e marzo do 2.014 hai que declarar os bens, contas bancarias, seguros, productos financieiros e demáis dereitos que estén no estranxeiro e que superen os 50.000 euros de valor, ou os cambios que supuxo con respecto ao ano pasado si variarón 20.000 euros.

No caso de que non se faga esta declaración terá uns efectos fiscais “confiscatorios”, e decir que as sancións poden ser tan grandes que se quedan coa totalidade dos valores e dereitos. Cando istes bens ou dereitos sexan detectados haberá que tributar por eles todos nun ano, xa que non prescriben nunca, e suporá unha forte tributación, ademáis das sancións que poidan aplicar.

Polo tanto, si teñen bens ou dereitos no estranxeiro non deixen de comunicarnolo e preguntar polas obrigas que teñen que cumprir.

Plan de emprego xuvenil anunciado pola xunta

image_print

O dia 20 de febreiro aprobouse por parte da Xunta de Galicia o chamado Plan de emprego xuvenil dotado con 100 millóns de euros para fomentar o emprego para menores de 30 anos, especialmente para colectivos de nula ou escasa cualificación que contarán cunha atención personalizada e axudas ata 200 euros/mes e os contratos de formación tamén poderán alcanzar a cantidade de 100 eruos.

Iste Plan terá que convertirse en normativa onde se detallará polo miudo os requisitos para poderse acoller a él. Cando se dispoña desa información iraselle informando.

Subvencions para apertura de novos establecemento comerciais

image_print

Destinadas a mellora da imaxen exterior, a adquisición de mobiliario e equipamento adicado a actividade comercial e para uso exclusivo na superficie de venta , quedando excluidos equipos informáticos, impresoras, televisores, monitores, alarmas e semellantes, podendo alcanzar o 50% do investimento, cun máximo de 20.000 euros. Prazo de solicitude ata o 30 de xuño.

Documento Que ten que asinar o destinatario das operacions suxeitas a inversion do suxeito pasivo

image_print

Dende xaneiro diste ano, as empresas que sexan destinatarias de operacións que estén sometidas a inversión do suxeito pasivo do IVA deben de contar cunha comunicación na que se recollan os términos e circunstancias contemplados na normativa. Dende a Asesoria formulamos un modelo que está a vosa disposición e que podemos enviarvolo sempre que o solicitedes.

Para máis información dirixirse as Nosas oficinas.

Novas cotizacions de autonomos para 2014

image_print

No mes de xaneiro a Seguridade social subiu a base mínima de cotización dos autónomos que están en sociedades pasando de 875,70 á 1.051,50, e polo tanto a cuota mínima pasa a 314,40 euros. En principio aplicaronllo a todas as sociedades, incluso as civiles, e só vai ter efectos para as sociedades mercantiles, e asi o correxirán xa no mes de febreiro e devolverán o de xaneiro.

Todo elo, sen perxuicio daqueles autónomos que por edade, data de alta e circunstancias poidan ter o seguro bonificado temporalmente.

Continuamos co peche contable do 2013

image_print

Continuamos cos peches das contabilidades do exercicio 2.013 cos datos que fomos informando durante o presente mes.
As sociedades deberán traer os extractos bancarios ata o 31/12/13 para o peche do exercicio, así como o inventario de existencias e obras en execución.

Peche contable do 2013

image_print

A partir do mes de febreiro procederase ao peche das contabilidades do exercicio 2.013 cos datos que fomos informando durante o presente mes.
As sociedades deberán traer os extractos bancarios ata o 31/12/13 para o peche do exercicio, así como o inventario de existencias e obras en execución.