ENVÍO DOCUMENTOS


Destacamos que xunto coa circular tamén vos axuntamos, a aqueles que tendes traballadores, un informe do departamento laboral correspondente ao terceiro trimestre de 2014.