Novas

Verifique as actualización de mercado

Informes de resultados do 2013

image_print

Xunto con esta circular, acompañamos Informe da Conta de Resultados do exercicio 2013, para que poidan ter detalle dos ingresos e gastos, o mesmo tempo que nos pomos a sua disposición para dar maior información ou aclarar calqueira dúbida sobre éstas.