Mante├▒emento das cuotas mensuais e das tarifas das xestions para o 2014


Informamos que para o ano 2014 non se suben as cuotas mensuais, como xa se fixo para o ano 2.013.