Novas

Verifique as actualización de mercado

MODIFICACIÓN DA LEI DE CONSUMIDORES E USUARIOS

Modificáronse algúns aspectos desta lei como son o período de desestimento nos contratos que pasa de 7 días hábiles a 14 días naturais, e no caso de que non se informe ao cliente iste terá un ano para desistir.

Recomendamos que se revise a Lei 3/2014 (BOE 28-3-14) para aplicala.